Hantering av personuppgifter

Lilleskogs Bygg & Förvaltning AB bedriver Byggverksamhet, fastighetsförvaltning samt konsultationer inom dessa branscher. Företaget riktar sig mot företag, kommunal- och statlig verksamhet samt privatpersoner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med byggprojekt/förvaltnings- eller konsultuppdrag. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av kontaktuppgifter till kundens kontaktpersoner (företag), kontaktuppgifter privatperson, kontaktuppgifter enskild näringsidkare. För ROT arbeten även uppgifter om fastighetsbeteckning,

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna utföra vårt kunduppdrag. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget skall fullgöra avtalet med kunden.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag, Visma SPCS samt Nordiska Entreprenadsystem. Personuppgifterna överförs för att fullgöra vårt uppdrag mot kunden. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Kontaktuppgifter raderas efter garantitidens utgång, uppgifter som avser redovisningsmaterial arkiveras i sju år.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Lilleskogs Bygg & Förvaltning AB

Att: Personuppgiftsansvarig
Vargön 113
468 30 Vargön
e-post: info@lilleskogsbygg.se

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.